Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 26 Bydgoszcz, 07 marzec 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
377 nr 52/07 z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świecie nad Osą 1059
UCHWAŁY:
378 nr III/19/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 1061
379 nr IV/21/2006 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej z podatku od nieruchomości na terenie gminy Inowrocław 1061
380 nr V/31/2007 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 stycznia 2007 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej z podatku od nieruchomości na terenie gminy Inowrocław 1062
381 nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1063
382 nr IV/37/06 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21 lutego 2007 r. r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1067
383 nr IV/31/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchola na 2007 r 1067
384 nr IV/58/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2007 1068
385 nr V/23/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2007 1071
386 nr V/26/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 1072
387 nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r 1072
388 nr IV/8/07 Rady Gminy w Książkach z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 1074
389 nr IV/10/07 Rady Gminy w Książkach z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1075
390 nr IV/11/07 Rady Gminy w Książkach z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1078
391 nr IV/15/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r 1079
392 nr IV/18/07 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chrostkowo na rok 2007 1080
393 nr IV/14/2007 Rady Gminy Rogóźno z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na rok 2007 1081
394 nr IV/22/07 Rady Gminy Gruta z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2007 1082
395 nr IV/28/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obwodzie Szkoły Podstawowej w Dobrczu 1084
396 nr IV/29/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do obwodu Szkoły Podstawowej im. VIII Bydgoskiego Pułku Piechoty w Borównie 1087
397 nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 1089
398 nr V/31/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie Statutu Osiedla Rudy 1089
399 nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic 1090
INFORMACJE:
400 obwieszczenie Starosty Żnińskiego z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu żnińskiego 1094
401 obwieszczenie Starosty Żnińskiego z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu żnińskiego 1094
POBIERZ

Opublikowane: 2007-03-08
Ostatnia modyfikacja: 2007-03-08
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]