Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 25 Bydgoszcz, 05 marzec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
351 nr III/20/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 1027
352 nr IV/32/07 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubicz na rok 2007 1027
353 nr III/13/06 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2007 1029
354 nr 36/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2007 1030
355 nr IV/19/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Papowo Biskupie na 2007 r 1031
356 nr V/33/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewkowo na rok 2007 1032
357 nr IV/29/07 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2007 1034
358 nr 18/IV/07 Rady Gminy Radomin z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na rok 2007 1035
359 nr I/2/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2007 1036
360 nr V/24/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miasta Brodnicy na rok 2007 1037
361 nr V/26/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1039
362 nr V/36/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 1042
363 nr V/37/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej 1043
364 nr V/1/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r 1044
365 nr V/2/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso 1046
366 nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2007 1046
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
367 z dnia 22 lutego 2007 r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej Inowrocławia 1047
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
368 z dnia 23 lutego 2007 r. o zmianach w składach rad powiatów oraz rad w gminach liczących powyżej 20000 mieszkańców 1048
POROZUMIENIA:
369 zawarte w dniu 26 stycznia 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Włocławskim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 1049
370 zawarte w dniu 2 lutego 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Włoclawek a Powiatem Aleksandrowskim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 1050
371 zawarte w dniu 19 lutego 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Lipnowskim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 1051
372 aneks do porozumienia z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Starostwem Powiatowym w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 1051
373 aneks do porozumienia z dnia 31 lipca 2006 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Lipnowskim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 1052
374 aneks do porozumienia z dnia 8 sierpnia 2006 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Aleksandrowskim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 1052
375 aneks nr 1 z dnia 9 lutego 2007 r. do porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r. w Bydgoszczy, zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim 1053
INFORMACJE:
376 z dnia 23 lutego 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/203-ZTO/566/W/OPO/2007/AJ oraz PCC/213-ZTO/566/W/OPO/2007/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze z siedzibą we Włocławku, określonych w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła 1053
POBIERZ

Opublikowane: 2007-03-06
Ostatnia modyfikacja: 2007-03-06
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]