Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 24 Bydgoszcz, 27 luty 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
338 nr 46/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kowala 1003
UCHWAŁY:
339 nr III/15/06 Gady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sośno na rok 2007 1005
340 nr III/22/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu tucholskiego na 2007 r 1006
341 nr IV/31/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/22/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu tucholskiego na 2007 r 1012
342 nr 13/2007 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Waganiec w uchwale budżetowej gminy na 2007 r. oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1012
343 nr 44/07 Rady Miasta Torunia z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 1013
344 nr IV/32/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a także nagród ze specjalnego funduszu 1018
345 nr IV/34/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego 1019
346 nr V/50/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/108/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Tuchola 1019
POROZUMIENIA:
347 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie przekazania gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski w administrowanie dróg powiatowych (ulic) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski 1020
INFORMACJE:
348 sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 5 stycznia 2007 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Chełmnie za 2006 r 1021
349 sprawozdanie z dnia 5 stycznia 2007 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Włocławek na prawach powiatu i powiatu Włocławskiego za 2006 r 1022
350 sprawozdanie Starosty Tucholskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tucholi za 2006 r 1023
POBIERZ

Opublikowane: 2007-02-28
Ostatnia modyfikacja: 2007-02-28
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]