Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 22 Bydgoszcz, 21 luty 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
303 nr 40/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielgie 931
304 nr 41/07 z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogóźno 933
UCHWAŁY:
305 nr III/15/06 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Chodecz 935
306 nr III/14/2006 Rady Gminy Lipno z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipno na rok 2007 935
307 nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2007 r 936
308 nr III/15/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2007 937
309 nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bukowiec na rok 2007 939
310 nr III/18/2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowniki na rok 2007 940
311 nr V-21/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na rok 2007 941
312 nr 6/D/2007 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie miasta Bydgoszczy na 2007 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 942
313 nr 4/D/2007 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Lubiewo na 2007 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 942
314 nr IV/22/07 Rady Gminy Sośno z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie 943
315 nr III/14/2006 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na rok 2007 943
316 nr III-19/06 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Nieszawa na rok 2007 944
317 nr III-28/06 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w Statucie miasta Nieszawy 945
318 nr IV/26/06 Rady Miasta Rypina z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia wysokości za inkaso 946
319 nr III/10/06 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r 946
320 nr VI/12/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 948
321 nr V/6/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007 949
322 nr 11/D/2007 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Złotniki Kujawskie na 2007 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 954
323 nr VI/19/2007 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy 955
INFORMACJE:
324 sprawozdanie Starosty Nakielskiego z dnia 3 stycznia 2007 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2006 955
325 z dnia 5 lutego 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/173A/428/W/OPO/2007/AJ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji udzielonej przedsiębiorcy METRON-TERM sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 956
POBIERZ

Opublikowane: 2007-02-23
Ostatnia modyfikacja: 2007-02-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]