Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 21 Bydgoszcz, 20 luty 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
283 nr 39/07 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śliwice 891
UCHWAŁY:
284 nr III/15/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2007 893
285 nr V/23/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 r 894
286 nr VI/40/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na terenie Bydgoszczy 896
287 nr VI/43/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 r 897
288 nr VI/44/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za korzystanie z posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 897
289 nr VI/45/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2007 898
290 nr V/25/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 899
291 nr IV/18/2007 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Fabianki na rok 2007 904
292 nr IV/31/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2007 r 905
293 nr V/24/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2007 r. dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Miasto Chełmno 906
294 nr V/25/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy Miasta Chełmna 910
295 nr V/32/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 911
296 nr IV/15/07 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 7 lutego 2007 r. dotyczy zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie 916
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
297 z dnia 9 lutego 2007 r. o zmianach w składzie rady powiatu inowrocławskiego 916
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
298 z dnia 12 lutego 2007 r. o zmianie w składzie rady powiatu i zmianie w składzie rady miasta w mieście na prawach powiatu (Radziejów) 917
POROZUMIENIA:
299 zawarte w dniu 2 lutego 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a gminą Kcynia w sprawie zapewnienia osobom nietrzeźwym doprowadzonym z terenu Gminy do Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy, zwanej dalej „Izbą”, świadczeń określonych w 917
INFORMACJE:
300 sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie aleksandrowskim za 2006 r 918
301 sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 r 920
302 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Bydgoszczy za rok 2006 923
POBIERZ

Opublikowane: 2007-02-22
Ostatnia modyfikacja: 2007-02-22
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]