Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 2 Bydgoszcz, 08 styczeń 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
29 nr LV/431/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 6 września 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Browina (Br 2) 43
30 nr LV/432/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 6 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Skąpe (Sk 2) 47
31 nr XLIX/772/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 53
32 nr XXVII-151/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bądkowie 55
33 nr XXVII-152/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie 55
34 nr XXVII-153/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bądkowie 55
35 nr XXVII/227/06 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dragacz 56
36 nr II/19/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i odbudowa dróg 56
37 nr II/9/06 Rady Gminy Warlubie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej 57
38 nr II/14/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 57
39 nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej 60
40 nr IV/15/2006 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2007 r 61
41 nr III/9/06 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej 61
42 nr III/17/2006 Rady Gminy Ciechocin z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości i poboru opłaty targowej 62
43 nr III/10/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 62
44 nr III/11/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru 63
45 nr III/13/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 63
46 nr III/14/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskich dodatków i innych składników wynagradzania obowiązującego w roku 2007 64
47 nr III/16/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2007-2011 68
INFORMACJE:
48 z dnia 20 grudnia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/116B/532/W/OPO/2006/AJ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którą udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku 71
49 z dnia 20 grudnia 2006 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/4-ZTO/138/W/OPO/2006/AJ i nr PCC/8-ZTO/138/W/OPO/2006/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej „Zakładu Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, określonych w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 72
50 z dnia 20 grudnia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-62(7)/2006/2251/VI/AS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem 73
51 z dnia 20 grudnia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-55(6)/2006/5074/II/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Krajowej Spółki Cukrowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 77
52 z dnia 20 grudnia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-57(6)/2006/9356/II/AgS zatwierdzającej taryfę dla ciepła w części dotyczącej działalności ciepłowniczej prowadzonej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie Zespół Energetyki Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZEC „Zachód” z siedzibą w Biedrusku 85
53 z dnia 21 grudnia 2006 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/95-ZTO/433/W/OPO/2006/AJ i nr PCC/97-ZTO/433/W/OPO/2006/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie, określonych w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 90
POBIERZ

Opublikowane: 2007-01-11
Ostatnia modyfikacja: 2007-01-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]