Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 19 Bydgoszcz, 16 luty 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
274 nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią fragmentu terenu w rejonie obwodnicy w mieście Nakło nad Notecią oraz wsi Olszewka 798
275 nr III/54/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli obowiązującego w 2007 r 834
276 nr IV/66/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/54/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli obowiązującego w 2007 r 842
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
277 z dnia 5 lutego 2007 r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Kruszwicy 842
POBIERZ

Opublikowane: 2007-02-19
Ostatnia modyfikacja: 2007-02-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]