Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 17 Bydgoszcz, 16 luty 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
242 nr 35/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 719
243 nr III/14/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso 719
244 nr III/12/06 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 720
245 nr IV/22/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn nr IV/15/02 z dnia 21 grudnia 2002 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy Gostycyn 723
246 nr IV/20/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, wynagrodzenia inkasentów tej opłaty 724
247 nr III/25/2006 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2006 r. sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 724
248 nr III/28/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007 728
249 nr III/12/2006 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007 i dodatku mieszkaniowego 734
250 nr III/29/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bukowiec 738
251 nr III/21/06 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 738
252 nr IV/13/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2007 r. 739
253 nr 34/07 Rady Miasta Torunia z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2007 740
254 nr 38/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na rok 2007 742
255 nr 2/07 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dębowa Łąka na rok 2007 746
256 nr VI/11/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 747
POROZUMIENIA:
257 z dnia 2 stycznia 2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim a Gminą Miejską w Nieszawie w sprawie dróg (ulic) położonych w mieście Nieszawa, które stanowią własność Powiatu 750
258 z dnia 2 stycznia 2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim i Gminą Miejską Ciechocinek w sprawie dróg (ulic) położonych w mieście Ciechocinek, które stanowią własność Powiatu 751
INFORMACJE:
259 zarządzenie nr 3/2007 Starosty Chełmińskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego w 2007 r 752
260 zarządzenie nr 4/2007 Starosty Chełmińskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego w 2007 r 753
261 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2006 r 753
POBIERZ

Opublikowane: 2007-02-16
Ostatnia modyfikacja: 2007-02-16
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]