Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 16 Bydgoszcz, 13 luty 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
222 nr XXXII/249/06 Rady Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 679
223 nr III/18/06 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lniano na rok 2007 680
224 nr III/16/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2007 r 681
225 nr IV-16/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej pn. GBP w Bądkowie 683
226 nr IV-17/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bądkowie 683
227 nr V- 25/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy Bądkowo na rok 2007 684
228 nr III/22/06 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełmno na rok 2007 690
229 nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 r 691
230 nr IV/18/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na rok 2007 692
231 nr III/16/2006 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2007 693
232 nr III/9/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 694
233 nr III/25/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego 696
234 nr IV/17/2006 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli na rok 2007, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 696
235 nr III/19/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sępólno Krajeńskie na 2007 r 701
236 nr III/14/06 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r 702
237 nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty 704
238 nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2007 705
239 nr IV/18/06 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław 706
240 nr III/20/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2007 r 711
241 nr V/21/07 Rady Gminy w Osieku z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku 713
POBIERZ

Opublikowane: 2007-02-13
Ostatnia modyfikacja: 2007-02-13
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]