Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 154 Bydgoszcz, 31 grudzień 2007
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
2749 nr 1/2007 z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach 6686
2750 nr 16/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasta Włocławek 6688
2751 nr 17/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasta Torunia 6696
2752 nr 18/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat nakielski 6702
2753 nr 19/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja Bydgoszcz 6708
2754 nr 20/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach 6714
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
2755 nr 373/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie 6715
UCHWAŁY:
2756 nr XVII/86/2007 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza dla uczniów z terenu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń 6717
2757 nr X/59/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad zawierania kolejnej umowy dzierżawy lub najmu na czas oznaczony do 3 lat 6718
2758 nr X/60/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dragacz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 6719
2759 nr XVI/114/07 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z targowisk na terenie gminy Pruszcz 6719
2760 nr XVI/119/07 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008 6720
POBIERZ

Opublikowane: 2008-01-09
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-09
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]