Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 153 Bydgoszcz, 27 grudzień 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
2736 nr 370/07 z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płużnica 6647
UCHWAŁY:
2737 nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Nakle nad Notecią w rejonie ulic: Hallera, Wodna, Poznańska, Notecka 6649
2738 nr X/60/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 28 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr 470 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz 6654
2739 nr X/61/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 28 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr 170/4 w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz 6662
2740 nr X/70/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - „Dobrzyński Dom Kultury ŻAK” 6669
2741 nr X/71/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą” 6671
2742 nr XII/107/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Ciechocinka w roku 2008 6673
2743 nr XI/69/07 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz przemysłowych na terenie gminy Dobre 6674
2744 nr XI/70/07 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Dobre i jej jednostkom organizacyjnym 6674
2745 nr XI/72/07 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Dobre 6675
2746 nr XI-61/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom za gotówkę 6676
2747 nr XI-62/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX-44/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom za gotówkę 6677
INFORMACJA
2748 z dnia 18 grudnia 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-51(5)/2007/738/IX/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Zakładów Azotowych Anwil Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 6679
POBIERZ

Opublikowane: 2008-01-09
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-09
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]