Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 152 Bydgoszcz, 20 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2723 nr IX/96/07 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski 6602
2724 nr XI/153/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników sportowych 6629
2725 nr XI/160/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia 6630
2726 nr XII/53/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie przekształcenia gminnej jednostki organizacyjnej pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach” w samorządową instytucję kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach” 6631
2727 nr XII/54/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie przekształcenia gminnej jednostki organizacyjnej pn. „Wiejski Dom Kultury w Sadkach” w samorządową instytucję kultury pn. „Wiejski Dom Kultury w Sadkach” 6633
2728 nr XV/53/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 6635
2729 nr XVII/80/2007 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad polityki czynszowej w latach 2008-2012 6636
2730 nr XVII/81/2007 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasto Golub-Dobrzyń 6637
2731 nr XVII/82/2007 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 6638
2732 nr XVII/83/2007 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 6638
2733 nr IX/69/2007 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Płużnica 6639
2734 nr X/63/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata 6639
INFORMACJA
2735 Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie regionalnego programu operacyjnego 6643
POBIERZ

Opublikowane: 2008-01-09
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-09
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]