Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 150 Bydgoszcz, 17 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2680 nr XVI/143/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6512
2681 nr XVI/144/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6514
2682 nr XII/88/07 Rady Gminy Lniano z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6515
2683 nr XII/90/07 Rady Gminy Lniano z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 6515
2684 nr XII/91/07 Rady Gminy Lniano z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6516
2685 nr XII/92/07 Rady Gminy Lniano z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Lniano w 2008 r 6517
2686 nr XII/93/07 Rady Gminy Lniano z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 6517
2687 nr XI/72/07 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych 6518
2688 nr XI/73/07 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 6518
2689 nr XI/74/07 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 6519
2690 nr XI/75/07 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 6522
2691 nr IX/64/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chełmno 6523
2692 nr IX/65/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6524
2693 nr IX/66/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 6525
2694 nr IX/67/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenie miesięcznej diety dla sołtysa 6525
2695 nr X/72/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6526
2696 nr XVI/68/07 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2008 r 6527
2697 nr XVI/69/07 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości 6527
2698 nr XVI/70/07 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6528
2699 nr XI/65/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 6531
2700 nr XI/66/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2008 r 6532
2701 nr XI/67/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 6533
2702 nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 6533
2703 nr XIII/75/07 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2008 6534
2704 nr XIII/76/07 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6534
2705 nr XIII/80/07 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6535
2706 nr XII/73/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku 6538
2707 nr XII/74/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 6540
2708 nr XII/75/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 6540
2709 nr XII/81/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska 6540
2710 nr XII/82/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska 6542
2711 nr XII/83/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 6545
2712 nr XI/63/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa i określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 6546
2713 nr XI/64/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6546
2714 nr XI/65/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6547
2715 nr XI/66/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 r 6549
2716 nr IX/63/2007 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6550
2717 nr IX/64/2007 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6550
2718 nr IX/66/2007 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6553
2719 nr IX/65/2007 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 r. na obszarze gminy Płużnica 6553
2720 nr IX/75/2007 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Płużnica oraz warunków i sposobu jej przyznawania 6553
2721 nr XIV/86/2007 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6554
POBIERZ

Opublikowane: 2008-01-08
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-08
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]