Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 15 Bydgoszcz, 12 luty 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
207 nr 30/07 z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Nieszawka 639
208 nr 31/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bytoń 641
UCHWAŁY:
209 nr IV/26/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Rządz w części obejmującej działki nr 12, 13/1, 13/2 i 8/39 obręb 137, położonych przy Szosie Toruńskiej i Magazynowej 643
210 nr IV/27/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Chełmińską, Włodka, Hallera i Rowem Hermana 652
211 nr IV/14/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007 666
212 nr IV/18/2006 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 667
213 nr IV/21/06 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad i opłaty za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń komunalnych w celu reklamowym 668
214 nr III/19/2006 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2007 r. 669
215 nr III/17/06 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Krajeński na rok 2007 670
216 nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2007 671
217 nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pakość na 2007 r. 672
218 nr V/28/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 673
219 nr III/20/2006 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złotniki Kujawskie na rok 2007 674
INFORMACJE:
220 z dnia 22 stycznia 2007 r. Starosty Chełmińskiego w sprawie ewidencji gruntów i budynków obrębu Lisewo 675
221 Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2006 675
POBIERZ

Opublikowane: 2007-02-12
Ostatnia modyfikacja: 2007-02-12
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]