Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 149 Bydgoszcz, 17 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2613 nr XIII/60/07 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2008 r 6445
2614 nr XIII/61/07 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brodnica 6445
2615 nr XIII/62/07 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r 6446
2616 nr XIII/63/07 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2008 r 6447
2617 nr XIII/64/07 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości 6448
2618 nr XIII/66/07 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 6448
2619 nr XVII/100/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2008 r 6449
2620 nr XVII/101/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia na 2008 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 6449
2621 nr XVII/102/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2008 6452
2622 nr XVII/103/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów na 2008 r 6454
2623 nr XVII/104/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 grudnia 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 6454
2624 nr XVII/105/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 grudnia 2007 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 6456
2625 nr XVIII/108/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2008 6456
2626 nr XVIII/109/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów 6458
2627 nr XVI/111/07 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2008 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji 6459
2628 nr XVI/112/07 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2008 r 6460
2629 nr XVI/113/07 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2008 6461
2630 nr XVI/115/07 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2008 r 6462
2631 nr XVIII/121/07 Rady Gminy Pruszcz z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2008 6463
2632 nr XVII/122/07 Rady Gminy Pruszcz z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej w 2008 r 6463
2633 nr XVI/81/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 6464
2634 nr XVI/82/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolne 6465
2635 nr XVI/83/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych 6465
2636 nr XVI/84/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości 6467
2637 nr XVI/85/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy podatkowych w sprawie podatku rolnego 6468
2638 nr XVI/86/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy podatkowych w sprawie podatku leśnego 6468
2639 nr XVI/87/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 6469
2640 nr XI/46/2007 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 6470
2641 nr XI/47/2007 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6470
2642 nr XI/48/2007 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r 6471
2643 nr XI/49/2007 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6472
2644 nr XII/52/2007 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2007 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6474
2645 nr XII/53/2007 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6474
2646 nr XII/54/2007 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6475
2647 nr XII/55/2007 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i terminów płatności oraz sposobu jej poboru 6476
2648 nr XII/56/2007 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów 6477
2649 nr XII/57/2007 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 6477
2650 nr XII/61/2007 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Złejwsi Małej 6478
2651 nr XII/62/2007 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Górsku w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej 6479
2652 nr XIII/70/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla ustalenia podatku rolnego 6481
2653 nr XIII/71/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 6482
2654 nr XIII/72/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 6482
2655 nr XIII/73/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 6483
2656 nr XIV/79/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 grudnia 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 6484
2657 nr XIII/71/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2008 r. na terenie gminy Grudziądz 6484
2658 nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 6485
2659 nr XIII/73/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 6 grudnia 2007 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 6486
2660 nr XIII/74//2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 6488
2661 nr XIII/65/07 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świecie nad Osą 6489
2662 nr XIII/67/07 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz zwolnień od podatku 6489
2663 nr XIII/68/07 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r 6490
2664 nr XIII/69/07 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 6491
2665 nr XIII/41/2007 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 6492
2666 nr XIII/42/2007 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości 6493
2667 nr XIII/43/2007 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6493
2668 nr XIII/45/2007 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 6495
2669 nr XI/51/07 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 6496
2670 nr XI/52/07 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości 6496
2671 nr XI/53/07 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6497
2672 nr XI/54/07 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej na terenie miasta Chodecz 6499
2673 nr XI/55/07 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 6499
2674 nr 212/07 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6500
2675 nr 213/07 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 6501
2676 nr 214/07 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty 6503
2677 nr XIV/79/07 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2007 r. celem obliczenia podatku rolnego na 2008 r 6503
2678 nr XIV/80/07 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 r 6504
2679 nr XIV/81/07 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 6504
POBIERZ

Opublikowane: 2008-01-08
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-08
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]