Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 148 Bydgoszcz, 17 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2566 nr XI/55/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 października 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do udzielania tych ulg 6388
2567 nr XI/56/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 października 2007 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 6389
2568 nr XI/57/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 października 2007 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 6390
2569 nr XI/58/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 października 2007 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty targowej 6390
2570 nr XII/87/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie oraz nadania statutu 6391
2571 nr XI/61/07 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 1 m2 nieczystości przyjmowanych na gminne wysypiska w miejscowości Kucerz 6393
2572 nr XII/108/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej 6393
2573 nr XIII/69/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów 6394
2574 nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości 6394
2575 nr XIII/71/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 6395
2576 nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych 6396
2577 nr XIII/73/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków na których zaprzestano produkcji rolnej 6398
2578 nr XIII/74/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie gminy Kęsowo 6398
2579 nr XIII/77/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kęsowo na lata 2008-2012 6399
2580 nr XII/75/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2008 r 6402
2581 nr XII/76/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania oraz terminy płatności i sposób jej poboru 6404
2582 nr XII/77/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 6404
2583 nr XII/78/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6405
2584 nr XII/80/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej 6405
2585 nr XII/82/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu 6406
2586 nr XII/83/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu gminnych placów zabaw 6407
2587 nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6407
2588 nr XIV/93/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2008 r 6408
2589 nr XIV/94/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 r 6408
2590 nr XV/102/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 6409
2591 nr XI/57/07 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 6411
2592 nr XI/58/07 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz zasad poboru w podatku od nieruchomości na 2008 r 6411
2593 nr XI/59/07 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 6412
2594 nr XI/60/07 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2007 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości 6413
2595 nr XI/61/07 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej 6413
2596 nr XI/62/07 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 6414
2597 nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 6418
2598 nr XII/85/2007 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie” i utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie” 6418
2599 nr XII/91/2007 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zasad poboru podatku od nieruchomości 6421
2600 nr XII/92/2007 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego 6421
2601 nr XII/93/2007 Rady Gminy w Złotnikach Kujawskich z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 6422
2602 nr XI/40/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 r 6423
2603 nr XI/41/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie” oraz uchwalenia jej statutu 6428
2604 nr XIII/61/07 Rady Miejskiej Kowala z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6430
2605 nr XIII/62/07 Rady Miejskiej Kowala z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na rok 2008 6430
2606 nr XIII/63/07 Rady Miejskiej Kowala z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego na 2008 r 6432
2607 nr IX/63/2007 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6433
2608 nr IX/64/2007 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2008 r 6434
2609 nr IX/66/2007 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 r 6437
2610 nr XIII/70/2007 Rady Gminy Kikół z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. stanowiącej podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2008 6437
2611 nr XIII/71/07 Rady Gminy Kikół z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 6438
2612 nr XIII/72/2007 Rady Gminy Kikół z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6439
POBIERZ

Opublikowane: 2008-01-04
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-04
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]