Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 147 Bydgoszcz, 17 grudzień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2536 nr XIII/135/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat targowych na terenie miasta Rypina 6343
2537 nr XIII/140/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Rypina 6344
2538 nr XIV/133/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koronowo na lata 2008 – 2012” 6344
2539 nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 6358
2540 nr XIV/135/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koronowo 6360
2541 nr XIV/142/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 6361
2542 nr XIV/143/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6361
2543 nr XIV/144/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 6363
2544 nr XIV/128/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6364
2545 nr XIV/129/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczania podatku leśnego za 2008 r 6365
2546 nr XIV/130/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2008 r 6365
2547 nr XIV/131/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 6366
2548 nr XIV/132/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6368
2549 nr XIV/133/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 6368
2550 nr XIV/134/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej 6369
2551 nr XIV/135/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 6369
2552 nr XIV/140/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Białych Błotach 6370
2553 nr X/77/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody czterech sztuk dębów szypułkowych (Quercus robur) rosnących na terenie wsi Łącko gmina Pakość 6371
2554 nr X/78/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 12 sztuk kasztanowca (Aesculus hippocastanum) oraz dwóch sztuk jesiona wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) rosnących na terenie wsi Kościelec gmina Pakość 6372
2555 nr X/79/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody jesiona wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) rosnącego na terenie wsi Kościelec gmina Pakość 6372
2556 nr X/81/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6373
2557 nr X/82/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2008 6376
2558 nr IX/63/07 Rady Gminy Topólka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2008 6376
2559 nr IX/64/07 Rady Gminy Topólka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie podatku leśnego na rok 2008 6377
2560 nr IX/65/07 Rady Gminy Topólka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2008 6377
2561 nr XII/46/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk 6378
2562 nr XII/47/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6378
2563 nr XII/48/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 6379
2564 nr XII/49/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego 6380
2565 nr XII/50/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6380
POBIERZ

Opublikowane: 2008-01-02
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-02
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]