Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 146 Bydgoszcz, 17 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2501 nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Szubin 6304
2502 nr 34/2007 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6310
2503 nr 36/07 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych 6310
2504 nr 37/2007 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej 6312
2505 nr 38/2007 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 r 6313
2506 nr XIV/59/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy 6313
2507 nr XIV/60/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6313
2508 nr XIV/61/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych 6314
2509 nr XIV/62/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 6317
2510 nr X/64/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości 6317
2511 nr X/66/2007 r. Rady Gminy w Obrowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6318
2512 nr X/68/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 6320
2513 nr X/69/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 6320
2514 nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa 6321
2515 nr XIV/98/2007 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatków 6322
2516 nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów i poboru tej opłaty 6323
2517 nr XIV/100/2007 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru 6323
2518 nr XIV/101/2007 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa 6324
2519 nr XIV/102/2007 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 6324
2520 nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 6326
2521 nr XI/70/07 Rady Gminy Radomin z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb określenia podatku rolnego na 2008 r 6327
2522 nr XI/71/07 Rady Gminy Radomin z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 i zwolnień w tym podatku na 2008 r 6328
2523 nr XI/72/07 Rady Gminy Radomin z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. oraz zwolnień z podatku w roku 2008 6329
2524 nr XII/76/07 Rady Gminy Radomin z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok oraz zwolnień z podatku w roku 2008 6330
2525 nr VIII/58/07 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 6330
2526 nr VIII/59/07 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6331
2527 nr VIII/60/07 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów 6333
2528 nr IX/63/07 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Unisław w roku 2008 6333
2529 nr XIV/68/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2007 r., przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2008 r 6333
2530 nr XIV/69/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 6334
2531 nr XIV/70/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6335
2532 nr XIV/71/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 6337
2533 nr IX/45/2007 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego 6338
2534 nr IX/46/2007 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 6338
2535 nr IX/47/2007 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 r 6339
POBIERZ

Opublikowane: 2008-01-02
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-02
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]