Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 145 Bydgoszcz, 17 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2457 nr XI/68/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r 6260
2458 nr XI/69/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 listopada 2007 r. sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2008 r 6260
2459 nr XI/70/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 6261
2460 nr XI/71/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 i zwolnień podatkowych 6262
2461 nr XIV/100/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości 6264
2462 nr XIV/101/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6265
2463 nr XIV/102/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 6265
2464 nr XIV/103/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 6268
2465 nr XIV/104/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 6268
2466 nr XIV/105/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 6269
2467 nr XI/58/07 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 6270
2468 nr XI/59/07 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 6270
2469 nr XI/61/2007 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości 6271
2470 nr 97/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2008 6271
2471 nr 98/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 6271
2472 nr 99/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie 6272
2473 nr XVI/144/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 6273
2474 nr XVI/145/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej. sposobu jej poboru, wynagrodzenia inkasentów tej opłaty 6275
2475 nr XVI/146/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia inkasentów upoważnionych do poboru opłaty targowej 6275
2476 nr XVI/147/2007 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 6276
2477 nr XIV/153/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej dla obliczenia podstawy podatku rolnego na obszarze gminy Kcynia w 2008 r 6276
2478 nr XIV/154/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 6277
2479 nr XIV/155/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. i zwolnień w tym podatku 6279
2480 nr XIV/165/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Kcynia 6281
2481 nr XII/61/07 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie sposobu poboru podatków i opłat lokalnych 6281
2482 nr XII/62/07 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości 6282
2483 nr XII/63/07 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie 6283
2484 nr XII/64/07 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6283
2485 nr XII/65/07 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 6285
2486 nr XII/66/07 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej 6285
2487 nr XII/64/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Tłuchowo 6286
2488 nr XII/65/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6286
2489 nr XII/66/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania 6288
2490 nr XIV/69/07 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 6289
2491 nr XIV/70/07 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego 6290
2492 nr XIV/71/07 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej 6290
2493 nr XIV/72/2007 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6291
2494 nr XV/55/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka 6293
2495 nr XV/56/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 6294
2496 nr XI-52/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 6294
2497 nr XI-53/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bądkowo na 2008 r 6295
2498 nr XI-54/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6296
2499 nr XI-55/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 6298
2500 nr XI-56/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Bądkowo 6299
POBIERZ

Opublikowane: 2007-12-28
Ostatnia modyfikacja: 2007-12-28
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]