Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 144 Bydgoszcz, 17 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2416 nr XIII/71/07 Rady Gminy Wielgie z dnia 19 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Wielgie na 2008 r 6212
2417 nr XIV/80/07 Rady Gminy Wielgie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 r 6212
2418 nr XIV/82/07 Rady Gminy Wielgie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 6213
2419 nr X/66/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 6215
2420 nr X/67/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 6216
2421 nr X/68/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 6217
2422 nr X/69/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 6218
2423 nr X/71/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w 2008 r 6220
2424 nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz wzorów formularzy podatkowych 6221
2425 nr XIV/100/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6221
2426 nr XIV/101/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2008 6222
2427 nr XIV/102/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 6222
2428 nr XIV/103/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008 r 6224
2429 nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości 6224
2430 nr XIV/108/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie i nadania jej statutu 6226
2431 nr XIV/109/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie 6228
2432 nr XIV/119/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 6228
2433 nr XV/106/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6229
2434 nr XV/107/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008 6230
2435 nr XV/108/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2008 6230
2436 nr X/55/07 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r 6232
2437 nr X/56/07 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 r 6232
2438 nr XI/68/2007 r. Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Osięciny na rok podatkowy 2008 6234
2439 nr XI/69/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Osięciny na rok podatkowy 2008 6235
2440 nr XI/70/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Osięciny na rok podatkowy 2008 6235
2441 nr XI/71/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6236
2442 nr XI/72/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie gminy Osięciny 6238
2443 nr X/45/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów oraz ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 6239
2444 nr X/46/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów na 2008 r 6239
2445 nr X/47/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2008 6240
2446 nr X/48/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej na 2008 r 6242
2447 nr XII/98/07 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6242
2448 nr XII/99/07 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6243
2449 nr XII/100/07 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 r. na obszarze gminy Wąbrzeźno 6246
2450 nr XII/105/07 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 – 2011” 6246
2451 nr XII/106/07 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wąbrzeźno 6249
2452 nr XII/107/2007 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału 6251
2453 nr XII/108/2007 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 6252
2454 nr XI/73/07 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 6252
2455 nr XI/74/07 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 6253
2456 nr XI/75/07 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 6253
POBIERZ

Opublikowane: 2007-12-28
Ostatnia modyfikacja: 2007-12-28
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]