Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 143 Bydgoszcz, 17 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2370 nr XII/49/07 Rady Gminy Kowal z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego na 2008 r 6168
2371 nr XII/50/07 Rady Gminy Kowal z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6168
2372 nr XII/51/07 Rady Gminy Kowal z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2008 r 6169
2373 nr XII/52/07 Rady Gminy Kowal z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na rok 2008 6169
2374 nr XIX/93/07 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 r. na obszarze gminy Chełmża 6172
2375 nr XIX/94/07 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6172
2376 nr XIX/95/07 Rady Gminy Chełmża z dnia listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 6173
2377 nr XIX/96/07 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 6175
2378 nr XIX/99/07 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania 6175
2379 nr X/41/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych 6176
2380 nr X/42/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski na 2008 r 6177
2381 nr X/43/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2008 r 6177
2382 nr X/44/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 r 6178
2383 nr X/45/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 6179
2384 nr X/46/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2008 r 6180
2385 nr XI/65/07 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dobre na rok podatkowy 2008 6181
2386 nr XI/66/07 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6181
2387 nr XI/67/07 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2008 6182
2388 nr XI/75/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6184
2389 nr XI/76/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 6185
2390 nr XI/77/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6185
2391 nr XI/78/07 Rady Miejskiej W Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej 6187
2392 nr XI/79/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r 6188
2393 nr XI/80/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6189
2394 nr XI/81/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 6189
2395 nr XI/82/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 6190
2396 nr XVII/89/2007 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 6191
2397 nr XVII/90/2007 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2008 r 6192
2398 nr XVII/91/2007 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6193
2399 nr XVII/92/2007 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości na 2008 r 6194
2400 nr XVII/96/2007 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/168/2004 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przyjęcie odpadów na Składowisku Odpadów Komunalnych w Karczynie i tymczasowym punkcie składowania odpadów (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 64, poz. 1160) 6194
2401 nr XVII/97/2007 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/169/2004 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych (Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 64, poz. 1161) 6195
2402 nr X/54/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 6195
2403 nr X/55/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6196
2404 nr X/56/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6197
2405 nr X/58/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów 6199
2406 nr XII/71/07 Rady Gminy w Stolnie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2008 6200
2407 nr XII/72/07 Rady Gminy w Stolnie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6200
2408 nr XII/73/07 Rady Gminy w Stolnie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6201
2409 nr XII/77/07 Rady Gminy w Stolnie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru 6202
2410 nr XV/89/2007 Rady Gminy Wielgie z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 6203
2411 nr X/67/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6203
2412 nr X/68/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 6203
2413 nr X/69/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2008 r 6206
2414 nr X/70/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Lisewo oraz warunków i sposobu ich przyznawania 6207
2415 nr X/74/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 r. na obszarze gminy Lisewo 6208
POBIERZ

Opublikowane: 2007-12-21
Ostatnia modyfikacja: 2007-12-21
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]