Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 142 Bydgoszcz, 14 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2331 nr X/65/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów, zwolnień oraz zasady ustalania, poboru i terminu płatności opłaty 6120
2332 nr XI/75/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6120
2333 nr XI/76/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 6121
2334 nr XI/77/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawię wymiaru podatku rolnego na 2008 r 6122
2335 nr XII/165/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 6123
2336 nr XII/166/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad poboru i ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na terenie Inowrocławia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 6123
2337 nr XII/167/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego 6124
2338 nr XII/168/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 6125
2339 nr XII/169/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 6125
2340 nr XII/170/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty 6126
2341 nr XII/171/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 6126
2342 nr XII/179/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego na terenie miasta Inowrocławia 6127
2343 nr XII/184/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Inowrocławia 6128
2344 nr XIII/90/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 6128
2345 nr XII/49/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 6129
2346 nr XII/50/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6129
2347 nr XII/51/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6130
2348 nr XII/52/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów wykazów deklaracji podatkowych - w zakresie podatku od nieruchomości 6132
2349 nr XIII/62/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6133
2350 nr XII/54/07 Rady Gminy Świekatowo z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6136
2351 nr II/55/07 Rady Gminy Świekatowo z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego 6136
2352 nr XII/56/07 Rady Gminy Świekatowo z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6137
2353 nr XII/58/07 Rady Gminy Świekatowo z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości. 6139
2354 nr IX/100/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2008 r. oraz ustalania zasad poboru tego podatku 6139
2355 nr IX/101/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2008 r 6140
2356 nr IX/102/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2007 r 6141
2357 nr IX/103/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 6143
2358 nr IX/104/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6143
2359 nr IX/111/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu 6144
2360 nr IX/113/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 6146
2361 nr IX/119/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrcz w latach 2007-2011 6152
2362 nr IX/121/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 listopad 2007 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Borówno 6155
2363 nr 116/XII/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 6157
2364 nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Osieku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości 6157
2365 nr XIII/71/2007 Rady Gminy w Osieku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego 6158
2366 nr XIII/72/2007 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 6158
2367 nr IX/57/07 Rady Gminy Gruta z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r 6160
2368 nr IX/58/07 Rady Gminy Gruta z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6161
2369 nr IX/61/07 Rady Gminy Gruta z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 6161
POBIERZ

Opublikowane: 2007-12-20
Ostatnia modyfikacja: 2007-12-20
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]