Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 141 Bydgoszcz, 14 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2292 nr XV/80/07 Rady Gminy w Gostycynie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 6076
2293 nr XV/81/07 Rady Gminy w Gostycynie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6076
2294 nr XV/82/07 Rady Gminy w Gostycynie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6077
2295 nr XV/83/07 Rady Gminy w Gostycynie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6077
2296 nr XV/84/07 Rady Gminy w Gostycynie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 6078
2297 nr XVIII/132/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie gminy Tuchola 6079
2298 nr XVIII/133/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6080
2299 nr XVIII/134/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2008 r 6082
2300 nr XVIII/135/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 6082
2301 nr XVIII/136/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności tej opłaty i sposobu jej poboru 6083
2302 nr XVIII/137/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Tuchola 6083
2303 nr XVIII/138/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony 6084
2304 nr XVIII/142/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 6086
2305 nr XV/122/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 6086
2306 nr XV/123/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6087
2307 nr XV/124/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6087
2308 nr XV/125/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych 6090
2309 nr XV/126/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 6091
2310 nr XII/55/07 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2008 6091
2311 nr XII/56/07 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 6092
2312 nr XII/57/07 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6092
2313 nr X/52/07 Rady Gminy Koneck z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6095
2314 nr X/53/07 Rady Gminy Koneck z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia podstawy do obliczania podatku rolnego na 2008 r 6096
2315 nr X/54/07 Rady Gminy Koneck z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia podstawy do obliczania podatku leśnego na 2008 r 6097
2316 nr X/55/07 Rady Gminy Koneck z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 r 6097
2317 nr X/56/07 Rady Gminy Koneck z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej na 2008 r 6099
2318 nr XIV/98/07 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia zasady poboru opłat targowych przez inkasenta 6100
2319 nr XIV/99/07 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2008 r 6100
2320 nr XIV/101/2007 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2008 r 6101
2321 nr XIV/102/07 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6103
2322 nr XIV/103/07 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia jej wysokości 6104
2323 nr XII/59/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz w sprawie poboru tego podatku 6104
2324 nr XII/60/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie cen skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w roku podatkowym 2008 6105
2325 nr XII/61/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2008 rok oraz w sprawie poboru tego podatku 6106
2326 nr XII/62/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 6106
2327 nr XV/57/07 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 r 6108
2328 nr XV/58/07 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 6109
2329 nr XV/59/07 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 6111
INFORMACJA
2330 7 grudnia 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-42(7)/2007/710/VI/ASz zatwierdzającej taryfę dla ciepła Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Brodnicy na wytwarzanie ciepła 6112
POBIERZ

Opublikowane: 2007-12-19
Ostatnia modyfikacja: 2007-12-19
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]