Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 14 Bydgoszcz, 12 luty 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
194 nr XXXIV/243/06 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica, Czaple, działka nr 188, z przeznaczeniem na agroturystykę i działalność gospodarczą 598
195 nr XLVI/185/06 Rady Gminy Kikół z dnia 25 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kikół, obejmującego obszar działek geodezyjnych nr 19/1-19/7 we wsi Jarczechowo, dotyczący zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej 601
196 nr IV/22/2006 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żniński na 2007 r. 609
197 nr III-24/06 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 610
198 nr III/21/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mrocza na rok 2007 614
199 nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2007 r. 615
200 nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łabiszyn 617
201 nr III/12/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2007 r. 617
202 nr III/16/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 r. 619
203 nr V/13/2006 Rady Gminy w Łubiance z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubianka na rok 2007 624
204 nr V/14/2006 Rady Gminy w Łubiance z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 625
205 nr IV/35/2007 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 627
206 nr IV/36/2007 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 634
POBIERZ

Opublikowane: 2007-02-12
Ostatnia modyfikacja: 2007-02-12
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]