Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 139 Bydgoszcz, 13 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2210 nr VIII/46/07 Rady Gminy Osie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku 5988
2211 nr VIII/52/07 Rady Gminy Osie z dnia 30 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 5988
2212 nr IX/54/07 Rady Gminy Osie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5989
2213 nr IX/57/07 Rady Gminy Osie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i sposobu jej poboru 5990
2214 nr XII/76/2007 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 5991
2215 nr XII/77/2007 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy Lubiewo 5992
2216 nr XII/78/2007 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego 5992
2217 nr XII/79/2007 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 5993
2218 nr XII/80/2007 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 5997
2219 nr XII/81/2007 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 5997
2220 nr XII/84/2007 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Lubiewo 5998
2221 nr XII/85/2007 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiewie 5999
2222 nr XII/87/07 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie 6001
2223 nr X/63/2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2008 6003
2224 nr X/64/2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 r 6004
2225 nr XVI/62/07 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2008 r 6006
2226 nr XII/63/07 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały o wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów 6006
2227 nr XII/64/07 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2008 6007
2228 nr XII/65/07 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 6007
2229 nr XII/66/07 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2008 6008
2230 nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r 6010
2231 nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia na 2008 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości 6011
2232 nr XII/76/07 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2008 6011
2233 nr XII/77/07 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2008 r 6013
2234 nr XII/78/07 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 6014
2235 nr XII/50/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. oraz poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa 6014
2236 nr XII/51/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa 6015
2237 nr XII/52/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych gospodarstwa rolnego 6016
2238 nr XII/55/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6016
2239 nr XII/61/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej 6018
2240 nr IX-59/2007 Rady Miejskiej w Nieszawie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 6018
2241 nr IX-60/07 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2008 r 6019
2242 nr IX-61/07 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 6019
2243 nr IX-62/07 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty od posiadania psów w 2008 r 6021
2244 nr XIII/100/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Mogilno w 2008 r 6021
POROZUMIENIE
2245 zawarte w dniu 16 listopada 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Panią Marzennę Drab - Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego a gminą Aleksandrów Kujawski 6022
POBIERZ

Opublikowane: 2007-12-17
Ostatnia modyfikacja: 2007-12-17
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]