Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 138 Bydgoszcz, 12 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2169 nr IX/100/07 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 września 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie” oraz uchwalenia jej statutu 5944
2170 nr X/113/07 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie podatku rolnego na 2008 r 5946
2171 nr X/114/07 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. i zwolnień od tego podatku 5946
2172 nr X/115/07 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 i zwolnień od tego podatku 5947
2173 nr X/116/07 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2008 r 5949
2174 nr XVIII/216/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie miasta Bydgoszczy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 5949
2175 nr XVIII/233/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na terenie Bydgoszczy 5950
2176 nr XVIII/234/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na terenie Bydgoszczy 5952
2177 nr XXII/274/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5954
2178 nr XXII/275/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 5955
2179 nr XXII/276/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5955
2180 nr XXII/277/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 5958
2181 nr XIII/118/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 5958
2182 nr XIII/119/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5959
2183 nr XIII/120/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 5960
2184 nr IX/37/07 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze gminy Bytoń 5961
2185 nr IX/38/07 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze gminy Bytoń 5962
2186 nr IX/39/07 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze gminy Bytoń 5963
2187 nr IX/40/07 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń 5963
2188 nr X/44/07 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 10 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie gminy Bytoń 5965
2189 nr X-48/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II-8/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Rady Gminy nr VIII-36/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r 5965
2190 nr XIV/121/07 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 5966
2191 nr XIV/122/07 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 5966
2192 nr XIV/123/07 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 5967
2193 nr IX/73/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5968
2194 nr IX/74/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko 5969
2195 nr IX/75/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej 5970
2196 nr IX/76/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie trybu szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 5970
2197 nr IX/77/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5971
2198 nr IX/78/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 5973
2199 nr IX/83/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Gminnej Przychodni w Osielsku 5974
2200 nr IX/84/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 5975
2201 nr XIV/97/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 5975
2202 nr XIV/98/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 5975
2203 nr XIV/99/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 5976
2204 nr XIV/100/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 5979
2205 nr XIV/101/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 5980
2206 nr XIV/102/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 5980
2207 nr XIV/103/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej na 2008 r 5981
2208 nr XIV/104/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r 5982
2209 nr XIV/105/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr II/12/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5983
POBIERZ

Opublikowane: 2007-12-14
Ostatnia modyfikacja: 2007-12-14
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]