Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 137 Bydgoszcz, 12 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2130 nr XIV/85/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 5904
2131 nr XIV/86/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości 5904
2132 nr XIV/87/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku 5905
2133 nr XIV/88/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie opłaty targowej 5906
2134 nr XIV/89/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r 5908
2135 nr XIV/97/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Szubin na 2008 r 5908
2136 nr X/51/07 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu” oraz nadania jej statutu 5909
2137 nr X/52/07 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 października 2007 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu 5911
2138 nr XI/54/07 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 5912
2139 nr XI/55/07 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 5913
2140 nr XI/56/07 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na rok 2008 5915
2141 nr XI/57/07 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego na 2008 r 5916
2142 nr XI/63/07 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 5916
2143 nr XII/72/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2008 r 5918
2144 nr XII/73/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 r 5918
2145 nr XII/75/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 5919
2146 nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 5920
2147 nr XII/77/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych 5921
2148 nr XII/78/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 5922
2149 nr X/49/2007 Rady Miasta Radziejów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2008 5923
2150 nr X/50/2007 Rady Miasta Radziejów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2008 5924
2151 nr X/51/2007 Rady Miasta Radziejów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2008 5925
2152 nr X/52/2007 Rady Miasta Radziejów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2008 5926
2153 nr X/53/2007 Rady Miasta Radziejów z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie gminy Miasta Radziejów 5927
2154 nr X/54/2007 Rady Miasta Radziejów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie gminy Miasta Radziejów 5927
2155 nr X/55/2007 Rady Miasta Radziejów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym 5928
2156 nr IX/45/2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2008 5928
2157 nr IX/46/2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2008 5929
2158 nr IX/47/2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna do wymiaru podatku leśnego na rok podatkowy 2008 5929
2159 nr IX/48/2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2008 r. na terenie gminy Bobrowniki 5930
2160 nr XII/84/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. i zwolnień w tym podatku 5931
2161 nr XII/85/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 5934
2162 nr XII/86/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na rok 2008 5935
2163 nr XII/87/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek na 2008 r 5935
2164 nr XV/149/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kruszwica 5936
2165 nr XV/150/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 5936
2166 nr XV/151/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 5938
2167 nr XV/152/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 5938
POROZUMIENIE
2168 zawarte w dniu 23 listopada 2007 r w Rypinie pomiędzy gminą Miasta Rypin a gminą Rypin w sprawie realizacji i użytkowania inwestycji pod nazwą „Rypiński Park Przemysłowy” 5939
POBIERZ

Opublikowane: 2007-12-14
Ostatnia modyfikacja: 2007-12-14
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]