Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 136 Bydgoszcz, 11 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2088 nr XII/64/07 Rady Gminy Choceń z dnia 17 października 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Choceniu” oraz uchwalenia jej statutu 5860
2089 nr X/46/07 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5862
2090 nr X/47/07 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5862
2091 nr X/48/07 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5863
2092 nr X/49/07 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 5864
2093 nr X/50/07 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku leśnym 5864
2094 nr X/56/07 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 5864
2095 nr 92/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku 5866
2096 nr 93/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 5868
2097 nr XVIII/87/07 Rady Gminy Chełmża z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi 5872
2098 nr XI/58/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i nadania jej statutu 5873
2099 nr XI/62/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych 5875
2100 nr XI/63/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5875
2101 nr XI/64/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 5876
2102 nr XI/65/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Dąbrowa Biskupia 5876
2103 nr XI/66/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku 5876
2104 nr XI/67/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej 5878
2105 nr XIV/67/2007 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 5878
2106 nr XIV/68/2007 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 5879
2107 nr XIV/69/2007 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5880
2108 nr XIV/70/2007 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2008 r 5882
2109 nr XIV/71/2007 Rady Gminy w Łubiance z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2008 r 5882
2110 nr XV/101/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie 5883
2111 nr XV/104/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie podziału sołectwa Tur 5883
2112 nr XI/75/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 5884
2113 nr XI/76/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 5884
2114 nr XI/77/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 5886
2115 nr XI/78/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 5887
2116 nr XI/79/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości 5888
2117 nr XI/80/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym 5888
2118 nr XI/81/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z 23 listopada 2007 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXXIV/238/2006 rady miejskiej w Solcu Kujawskim z 7 kwietnia 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 5889
2119 nr XI/82/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez gminę Solec Kujawski dotacji dla niepublicznych przedszkoli 5889
2120 nr XI/91/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 5890
2121 nr XIV/56/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 5891
2122 nr XIV/57/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5891
2123 nr XIV/58/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 5892
2124 nr XIV/59/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty miejscowej 5893
2125 nr XIV/60/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej 5893
2126 nr XIV/61/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych 5894
2127 nr XIV/62/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/226/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2005 r 5896
INFORMACJE:
2128 z dnia 26 listopada 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-40(10)/2007/715/IV/Asz zatwierdzająca taryfę dla ciepła „PEPEBE Włocławek” przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie ciepła 5896
2129 z dnia 29 listopada 2007 r. Starosty Aleksandrowskiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 5900
POBIERZ

Opublikowane: 2007-12-12
Ostatnia modyfikacja: 2007-12-12
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]