Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 135 Bydgoszcz, 10 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2064 nr XIII/102/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jastrzębiej i Kasztanowej we wsi Brzoza 5819
2065 nr XIII/103/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia III” 5823
2066 nr X/63/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łasin 5830
2067 nr 85/XIV/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 96/XVII/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 5835
2068 nr XIV/72/2007 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2007 r, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5836
2069 nr XIV/73/2007 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 5837
2070 nr XIV/74/12007 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów 5838
2071 nr VIII/57/2007 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 października 2007 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Domu Kultury w Zakrzewie 5838
2072 nr XIII/149/07 Rady Miasta Rypina z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę miasto Rypin 5841
2073 nr IX/37/2007 Rady Rady Gminy Górzno z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego 5842
2074 nr IX/38/2007 Rady Gminy Górzno z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości 5842
2075 nr IX/39/2007 Rady Gminy Górzno z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej 5843
2076 nr IX/40/2007 Rady Gminy Górzno z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Górzno 5843
2077 nr IX/41/2007 Rady Gminy Górzno z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5844
2078 nr XI/104/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2008 r 5846
2079 nr XI/105/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2008 r 5846
2080 nr XI/106/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2008 r 5847
2081 nr XI/107/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia jej wysokości na rok 2008 5849
2082 nr XI/108/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 5850
2083 nr XI/51/07 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna” oraz uchwalenia jej statutu 5851
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
2084 z dnia 23 listopada 2007 r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej 5853
2085 z dnia 26 listopada 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy 5853
INFORMACJE:
2086 z dnia 9 listopada 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4111-[23-25](2)/2007/BH I nr OWA-4110-[129-130](2)/2007/BH w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcy „SODA POLSKA CIECH” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Powązkowskiej 46/50 w Warszawie w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, jak również na wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucję energii elektrycznej oraz obrót energią elektryczną 5854
2087 20 listopada 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/540-ZTO-A/254/W/OPO/2007/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 5854
POBIERZ

Opublikowane: 2007-12-12
Ostatnia modyfikacja: 2007-12-12
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]