Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 134 Bydgoszcz, 07 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2032 nr X/47/07 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna Gminy Lipno zs. w Radomicach” oraz uchwalenia jej statutu 5787
2033 nr X/53/07 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 5789
2034 nr X/54/07 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok i zwolnień w tym podatku 5789
2035 nr X/55/07 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie 5791
2036 nr XIV/84/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza 5792
2037 nr XIV/85/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla „Jedynka” w mieście Mrocza 5793
2038 nr XIV/89/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty 5793
2039 nr XIV/90/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 5794
2040 nr XIV/91/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso 5794
2041 nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 5795
2042 nr XIV/77/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 5795
2043 nr XIV/78/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. i wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku 5796
2044 nr XIV/79/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 12 listopada 2007 r. sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r 5799
2045 nr XIV/80/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5799
2046 nr XIV/81/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5800
2047 nr XIV/82/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 5802
2048 nr XIV/83/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 5803
2049 nr XIV/84/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 5803
2050 nr X/42/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu zboża jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2008 r 5804
2051 nr X/43/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2008 r 5804
2052 nr X/44/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5805
2053 nr XII/65/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2008 r. na terenie gminy Bukowiec 5807
2054 nr XII/66/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego 5807
2055 nr XII/67/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego 5808
2056 nr XII/68/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2008 5808
2057 nr XII/69/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 5809
2058 nr XII/70/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2008 5810
2059 nr XII/71/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 5812
2060 nr X/52/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5813
2061 nr X/53/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia wysokości opłaty od posiadania psów 5813
2062 nr X/54/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5813
2063 nr X/55/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy 5814
POBIERZ

Opublikowane: 2007-12-10
Ostatnia modyfikacja: 2007-12-10
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]