Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 133 Bydgoszcz, 06 grudzień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1992 nr XI/66/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 października 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w ramach łączenia pensum 5748
1993 nr XI/67/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 5748
1994 nr XV/125/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 5751
1995 nr XV/126/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25. października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 5751
1996 nr XV/127/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 5752
1997 nr XV/128/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5753
1998 nr XV/129/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5757
1999 nr XV/130/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów 5757
2000 nr XIII/94/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Sępólno Krajeńskie 5758
2001 nr XIII/69/07 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 5758
2002 nr XII/68/2007 Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 5759
2003 nr XII/69/2007 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r 5759
2004 nr XII/70/2007 Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości 5760
2005 nr IX/62/07 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5761
2006 nr IX/63/07 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2008 r 5762
2007 nr IX/64/07 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5763
2008 nr IX/65/07 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 5764
2009 nr XV/58/07 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 5765
2010 nr XV/59/07 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 5765
2011 nr XII/72/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej 5766
2012 nr XII/73/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 5767
2013 nr XII/74/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego 5768
2014 nr XII/75/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5768
2015 nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 5770
2016 nr XII/77/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy i miasta Lubraniec 5770
2017 nr XII/78/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 5771
2018 nr VIII/48/07 Rady Gminy Osie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5771
2019 nr VIII/49/07 Rady Gminy Osie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 5775
2020 nr XV/132/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5776
2021 nr IX/69/07 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia na 2008 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 5777
2022 nr IX/78/07 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2008 r 5777
2023 nr IX/79/07 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2007 r. celem obniżenia podatku rolnego na 2008 r 5778
2024 nr IX/80/07 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określania zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów 5778
2025 nr IX/81/07 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 5779
2026 nr IX/82/07 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31października 2007 r. w prawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 5779
2027 nr X/47/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 5781
2028 nr XI/102/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej 5782
2029 nr XI/103/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 5783
2030 nr X/54/2007 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 5783
INFORMACJA
2031 Starosty Włocławskiego z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru wiejskiego gminy Lubraniec 5784
POBIERZ

Opublikowane: 2007-12-07
Ostatnia modyfikacja: 2007-12-07
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]