Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 130 Bydgoszcz, 28 listopad 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1955 nr XX/252/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy 5626
1956 nr XI/68/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 października 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych świadczeń socjalnych 5629
1957 nr XI/70/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania 5633
1958 nr XI/71/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śliwice w latach 2008-2012 5634
1959 nr XV/135/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami Chełmińską, Gdyńską, Portową i Marcinkowskiego 5636
INFORMACJA
1960 z dnia 16 listopada 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-41(6)/2007/603/VI/MJ w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miasta Lipna prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p. n. Zakład Obsługi Komunalnej Miasta Lipna na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5653
POBIERZ

Opublikowane: 2007-11-30
Ostatnia modyfikacja: 2007-11-30
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]