Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 13 Bydgoszcz, 07 luty 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
169 nr 24/07 z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku 559
UCHWAŁY:
170 nr III/7/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007 561
171 nr IV/15/2006 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielgie na rok 2007 562
172 nr III/17/06 Rady Gminy Kikół z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2007 563
173 nr III/17/06 Rady Gminy Dobre z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 564
174 nr III/20/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia 565
175 nr IV/17/06 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raciążek na 2007 r. 570
176 nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na rok 2007 572
177 nr III/24/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 573
178 nr III/14/2006 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2007 r 574
179 nr III/26/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 575
180 nr III/27/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 579
181 nr III/28/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 580
182 nr III/23/06 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na rok 2007 580
183 nr III/24/06 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, oraz podatków i opłat lokalnych 581
184 nr IV/16/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2006 r. sprawie budżetu gminy na 2007 r 582
185 nr IV/23/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2006 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie 584
186 nr III/19/06 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2007 r 584
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
187 z dnia 5 lutego 2007 r. o sprostowaniu błędów 586
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
188 z dnia 16 stycznia 2007 r. o zmianach w składzie rady powiatu w Mogilnie 586
INFORMACJE:
189 z dnia 3 stycznia 2007 r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Świeckiego za rok 2006 587
190 dnia 5 stycznia 2007 r. sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2006 r 588
191 zarządzenie nr 1/2007 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 589
192 nr 2/2007 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 590
193 z dnia 17 stycznia 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-63(5)/2006/2007/12979/II/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła „Elana-Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 590
POBIERZ

Opublikowane: 2007-02-07
Ostatnia modyfikacja: 2007-02-08
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]