Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 129 Bydgoszcz, 27 listopad 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1931 nr VI/37/2007 Rady Gminy Gruta z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych 5587
1932 nr XIII/119/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przebiegu trasy średnicowej na odcinku ul. Solidarności do ul. Kasprowicza 5588
1933 nr XII/84/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z 24 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 5601
1934 nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z 24 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 5602
1935 nr XII/86/2007 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 5605
1936 nr XII/87/2007 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności 5605
1937 nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z 24 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso 5606
1938 nr XIV/49/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5607
1939 nr XIV/50/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 5608
1940 nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 5609
1941 nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5610
1942 nr XII/76/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5610
1943 nr XII/77/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej 5612
1944 nr XII/78/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 5612
1945 nr XIII/138/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kcynia 5613
1946 nr X/45/2007 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 5615
1947 nr X/46/2007 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 5616
1948 nr X/47/2007 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 5616
1949 nr X/51/2007 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008 5618
1950 nr XIII/61//2007 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności tej opłaty 5619
1951 nr XIII/62/2007 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów i sposobu jej poboru 5619
1952 nr XIII/63/2007 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 5620
1953 nr XIII/64/2007 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5621
1954 nr XIII/65/2007 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2008 r 5624
POBIERZ

Opublikowane: 2007-11-30
Ostatnia modyfikacja: 2007-11-30
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]