Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 127 Bydgoszcz, 22 listopad 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1921 nr XI/59/2007 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 5502
1922 nr X/82/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Ciechocinku 5502
1923 nr XI/66/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Wąbrzeźna 5504
1924 nr XIII/120/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przebiegu trasy średnicowej na odcinku ul. Rataja 5505
1925 nr VIII/56/07 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 i zwolnień w tym podatku 5522
1926 nr VIII/60/07 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych placów zabaw 5523
1927 nr XII/68/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 29 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 30/2, 45/2 położone w obrębie Skarszewy gmina Grudziądz 5524
INFORMACJE:
1928 rozporządzenie nr 02/2007 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grudziądzu z dnia 19 września 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny zwierząt wolnożyjących, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze 5537
1929 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/79I/408/W/OGD/2007/S.A. oraz nr PCC/85B/408/W/OGD/2007/S.A. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielonych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie 5537
POBIERZ

Opublikowane: 2007-11-23
Ostatnia modyfikacja: 2007-11-23
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]