Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 126 Bydgoszcz, 20 listopad 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1893 nr 347/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogóźno 5463
UCHWAŁY:
1894 nr XI/70/07 Rady Gminy Rypin z dnia 9 października 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa w formie ryczałtu kwartalnego 5465
1895 nr XI/75/07 Rady Gminy Rypin z dnia 9 października 2007 r. w sprawie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 5465
1896 nr X/33/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2008 r 5466
1897 nr X/34/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 października 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 r 5467
1898 nr XIII/61/2007 Rady Gminy w Łubiance z dnia 19 października 2007 r. w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Łubianka podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 5468
1899 nr 183/07 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu 5469
1900 nr XI/60/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów 5472
1901 nr XI/61/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 5473
1902 nr XI/65/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 5473
1903 nr XI/66/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie inkasa od osób fizycznych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5474
1904 nr XI/68/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r 5475
1905 nr XI/94/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5475
1906 nr XI/95/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 5476
1907 nr XI/96/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej 5477
1908 nr XI/97/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso 5478
1909 nr XI/98/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5478
1910 nr XI/99/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów 5480
1911 nr XI/82/07 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli gminy Lniano” 5480
1912 nr XI/83/07 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 5484
1913 nr 99/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5485
1914 nr 100/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5486
1915 nr XI/59/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5487
1916 nr XI/60/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bukowiec w latach 2008-2012 5490
1917 nr XI/79/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 r 5493
1918 nr XI/80/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r 5494
1919 nr XI/81/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2007 r w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej 5495
1920 nr XI/82/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2008 na terenie gminy Baruchowo 5495
POBIERZ

Opublikowane: 2007-11-22
Ostatnia modyfikacja: 2007-11-22
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]