Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 125 Bydgoszcz, 14 listopad 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1876 nr 344/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo 5439
UCHWAŁY:
1877 nr X/101/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu poboru opłaty targowej na terenie Grudziądza 5441
1878 nr XI/108/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy miasto Grudziądz 5442
1879 nr XI/110/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru opłaty targowej na terenie Grudziądza 5442
1880 nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 5444
1881 nr XII/66/07 Rady Gminy Wielgie z dnia 21 września 2007 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym 5445
1882 nr XIV/94/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Szubinie oraz we wsi Zamość gm. Szubin 5446
1883 nr XIV/95/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XV/150/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy i miasta Szubin 5449
1884 nr XIII/74/07 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gostycyn 5449
1885 nr XII/57/07 Rady Miasta Kowala z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty 5449
1886 nr IX/42/07 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytoń 5450
1887 nr XII/66/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc i warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 5451
1888 nr XII/260/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom posiadającym licencje, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2007 r 5451
1889 nr XII/261/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami 5452
1890 nr XII/267/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2007 5454
POROZUMIENIA:
1891 aneks do porozumienia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 5456
1892 zawarte w dniu 28 września 2007 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 5456
POBIERZ

Opublikowane: 2007-11-19
Ostatnia modyfikacja: 2007-11-19
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]