Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 120 Bydgoszcz, 26 paĽdziernik 2007
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1781 nr 9/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 5254
1782 nr 10/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 5259
1783 nr 11/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 5262
UCHWAŁY:
1784 nr 74/X/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego we Włocławku przy skrzyżowaniu ulicy Zduńskiej 1/3 i Królewieckiej 41/43/45/47 5264
1785 nr 75/X/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody „Krzywe Błota” – część działki nr 402 KM 1 Michelin oraz w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Zazamcze” – część działki nr 222 KM 28 5271
1786 nr 76/X/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: ulicą Okrężną, północną granicą działki nr 75 KM 84, zachodnią granicą działek nr 65, 64/3, 64/1 KM 84, północną granicą działki nr 64/2 KM 84, do przecięcia z przedłużeniem południowych granic działek nr 3/10, 3/7, 2/10, 2/9 KM 83 5279
POBIERZ

Opublikowane: 2007-10-29
Ostatnia modyfikacja: 2007-10-29
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]