Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 115 Bydgoszcz, 10 paĽdziernik 2007
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1724 nr 98/2006 z dnia 3 października 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchola 5030
UCHWAŁY:
1725 nr 132/07 Rady Miasta Torunia z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka ulicy Szosa Lubicka (od ul. Winnej do ul. Przy Skarpie) i terenów przyległych oraz dla ulicy Działowskiego (od ul. Szosa Lubicka do trasy średnicowej) w Toruniu 5039
1726 nr 133/07 Rady Miasta Torunia z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Żwirki i Wigury, ul. Grudziądzką, projektowana trasą średnicową i projektowanym przedłużeniem w kierunku południowym ul. Lotników w Toruniu 5055
1727 nr XI/83/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości 5060
1728 nr VII/37/07 Rady Gminy Osie z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie gminy Osie w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 5063
1729 nr XIV/112/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany w podziale obszaru gminy Tuchola na stałe obwody głosowania 5064
1730 nr XIV/113/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21 października 2007 r 5066
1731 nr VIII/62/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 5066
POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1732 z dnia 1 października 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogoźno 5067
1733 z dnia 1 października 2007 r. o wynikach przedterminowych wyborów do Rady Gminy Świedziebnia 5067
POBIERZ

Opublikowane: 2007-10-11
Ostatnia modyfikacja: 2007-10-11
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]