Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 114 Bydgoszcz, 05 paĽdziernik 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1705 nr VIII/48/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, odraczania lub rozkładania na raty spłaty tych należności oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej 4987
1706 nr VIII/60/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole 4988
1707 nr IX/67/2007 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę V/25/2007 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4989
1708 nr VII/35/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień od opłat związanych z ewidencją działalności gospodarczej 4989
1709 nr VII/39/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej 4989
1710 nr VII/40/07 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia trybu i zasad ubiegania się o dotację przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania, które realizują zadania publiczne gminy, inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) 4990
1711 nr XI/109/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy - Miasto Grudziądz 4991
1712 nr 131/07 Rady Miasta Torunia z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy torem kolejowym, ul. Rypińską, linią lasu i ul. Włocławską w Toruniu 4992
1713 nr IX/51/07 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Brześć Kujawski 5018
1714 nr X/59/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty 5018
1715 nr XV/68/07 Rady Gminy Chełmża z dnia 10 września 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody w miejscowości Brąchnówko gmina Chełmża 5019
1716 nr XVII/211/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r 5020
1717 nr XI/104/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 21 października 2007 r 5021
1718 nr XI/85/2007 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w NOVUM-MED Spółka z o.o. Szpital Powiatowy im. dr. A. Gacy i dr. J. Łaskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5022
1719 nr VIII/32/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 14 września 2007 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w 2008 r. na krajowy drogowy transport osób taksówką 5022
1720 nr XII/66/2007 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 września 2007 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych 5023
1721 nr IX/86/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania 5025
1722 nr IX/87/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2007 r. w sprawie przejęcia i zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 5025
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1723 z dnia 2 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów i psychologów uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu 5027
POBIERZ

Opublikowane: 2007-10-09
Ostatnia modyfikacja: 2007-10-09
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]