Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 113 Bydgoszcz, 03 paĽdziernik 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1703 nr VIII/118/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia dla terenu w rejonie Inowrocławskich Zakładów Chemicznych „Soda Mątwy” S.A.–Nr I 4942
1704 nr IX/74/2007 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Gdańską i I Armii Wojska Polskiego oraz północną granicą miasta Więcborka 4962
POBIERZ

Opublikowane: 2007-10-04
Ostatnia modyfikacja: 2007-10-04
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]