Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 112 Bydgoszcz, 28 wrzesień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1681 nr VII/16/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Mrocza 4911
1682 nr VI/39/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIX/210/2002 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustanowienia zasad wypłat diet dla sołtysów 4913
1683 nr X/93/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 4914
1684 nr X/100/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie gmina miasto Grudziądz 4915
1685 nr XII/111/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r 4916
1686 nr VIII/33/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli i użytkowników nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 4916
1687 nr 136/07 Rady Miasta Torunia z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Toruń” 4917
1688 nr 137/07 Rady Miasta Torunia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. oraz zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania 4917
1689 nr XI/56/2007 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Jeziora Wielkie 4925
1690 nr X/119/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również ich trybu pobierania 4926
1691 nr XII/125/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu gminy Kruszwica 4929
1692 nr XI/78/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Sępoleńskiego Domu Kultury i przyjęcia statutu Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim 4929
1693 nr VII/36/07 Rady Gminy Osie z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania pomocy w formie sprawienia pogrzebu 4932
1694 nr 86/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 10 września 2007 r.- w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 21 października 2007 r 4933
1695 nr XI/81/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmian w podziale gminy Mogilno na stałe obwody głosowania i utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Mogilnie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r 4933
1696 nr XII/74//07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 września 2007 r. o zmianie w podziale gminy Szubin na stałe obwody głosowania 4935
1697 nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia w Centrum Medycznym w Szubinie im. Janusza Korczaka Sp. z o. o. odrębnego obwodu głosowania 4936
1698 nr X/62/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Wąbrzeźnie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r 4936
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1699 z dnia 27 września 2007 r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4937
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1700 z dnia 24 września 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Drzycimiu 4937
1701 z dnia 24 września 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem 4937
INFORMACJA
1702 ogłoszenie Starosty Chełmińskiego z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych 4937
POBIERZ

Opublikowane: 2007-10-02
Ostatnia modyfikacja: 2007-10-02
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]