Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 111 Bydgoszcz, 25 wrzesień 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1661 nr 316/07 z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno 4871
UCHWAŁY:
1662 nr XXIII/191/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 4873
1663 nr XXIII/191/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 4875
1664 nr VII/70/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 163 położonej w miejscowości Dobrcz 4880
1665 nr XVI/98/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią 4887
1666 nr X/53/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 4888
1667 nr X/55/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2007 r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów jej przyznawania 4889
1668 nr XII/66/2007 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 11 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4889
1669 nr XII/61/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/313/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie 4890
1670 nr XII/62/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Chełmińskiej 4892
1672 nr XII/73/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie śledczym oraz w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r 4895
1673 nr X/53/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zmiany w podziale gminy Janikowo na stałe obwody głosowania 4896
1674 nr XII/83/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 13 września 2007 r. w sprawie dopisania do stałego podziału gminy na obwody głosowania i okręgi wyborcze nowoutworzonej ulicy i nowoutworzonego sołectwa 4898
1675 nr XIV/78/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania oraz utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Pałuckim Centrum Zdrowia NZOZ sp. z o.o. w Żninie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4898
1676 nr VII/52/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany w podziale gminy Osielsko na stałe obwody głosowania 4902
1677 nr XIII/39/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 4904
1678 nr VIII/58/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r 4905
1679 nr VIII/59/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych 4905
1680 nr VIII/60/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Miasta Chełmży na obwody głosowania 4905
POBIERZ

Opublikowane: 2007-09-27
Ostatnia modyfikacja: 2007-09-27
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]