Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 11 Bydgoszcz, 26 styczeń 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
152 nr III/16/06 Rady Gminy Dobre z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia i innych dodatków 431
153 nr III/20/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 436
154 nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 440
155 nr III/13/06 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 444
156 nr III/14/2006 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 446
157 nr III/22/2006 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli gminy Lniano” 450
158 nr III/23/2006 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 454
159 nr III/19/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007 455
160 nr III/22/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uznania dębu szypułkowego za pomnik przyrody na terenie gminy Lubicz, w miejscowości Grabowiec 459
161 nr III/7/06 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lipna na rok 2007 460
162 nr III/22/2006 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2007 461
163 nr III/26/2006 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakrzewo 462
164 nr III/13/06 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2007 r 464
165 nr III/13/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2007 465
166 nr III/17/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2007-2012 466
POBIERZ

Opublikowane: 2007-01-29
Ostatnia modyfikacja: 2007-01-29
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]