Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 105 Bydgoszcz, 04 wrzesień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1578 nr IX/52/07 Rady Gminy w Osieku z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 4639
1579 nr XII/74/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Żnińskiego Domu Kultury 4639
1580 nr XII/75/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso 4642
1581 nr VII/51/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawach uchwalania odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 4642
1582 nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radziejów 4643
1583 nr X/89/07 Rady Miasta Rypina z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody organów prowadzących i dyrektorów szkół oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród 4646
1584 nr X/90/07 Rady Miasta Rypina z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 4648
1585 nr X/91/07 Rady Miasta Rypina z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu 4649
1586 nr VII/33/07 Rady Gminy Skrwilno z dnia 5 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej 4649
1587 nr IX/37/07 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golub-Dobrzyń 4650
POROZUMIENIA:
1588 zawarte w dniu 22 czerwca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobre 4650
1589 zawarte w dniu 9 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Zbiczno 4652
1590 zawarte w dniu 10 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Kowal 4653
1591 zawarte w dniu 10 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Płużnica 4655
1592 zawarte w dniu 16 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Kcynia 4656
1593 zawarte w dniu 16 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Wielka Nieszawka 4658
1594 zawarte w dniu 19 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a miastem i gminą Strzelno 4659
1595 zawarte w dniu 19 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Miasto Włocławek 4661
INFORMACJE:
1596 rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2007 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Bielawy” dla miasta Nakło nad Notecią 4662
1597 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały Rady Miasta Torunia nr 1140/06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4663
1598 ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią 4663
1599 ogłoszenie Starosty Powiatu Lipnowskiego w sprawie kandydatur na członków do prac w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych 4663
1600 ogłoszenie Starosty Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych 4663
1601 z dnia 10 sierpnia 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-29(5)/2007/2250/VI/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 4664
1602 z dnia 17 sierpnia 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 17 sierpnia 2007 r. nr WCC/290-ZTO/546/W/OPO/2007/AJ i nr PCC/303-ZTO/546/W/OPO/2007/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie z siedzibą w Wąbrzeźnie, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 4669
POBIERZ

Opublikowane: 2007-09-05
Ostatnia modyfikacja: 2007-09-05
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]