Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 104 Bydgoszcz, 29 sierpień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1573 nr VIII/37/07 Rady Gminy Choceń z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4602
1574 nr IX/47/07 Rady Gminy Choceń z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników 4607
1575 nr IX/48/07 Rady Gminy Choceń z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli 4608
1576 nr 103/07 Rady Miasta Torunia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinków ulicy Szosa Chełmińska, pomiędzy ul. Polną a ul. Słowiczą, przy ul. Zbożowej oraz pomiędzy ul. Wiklinową a granicą administracyjną miasta Torunia 4608
1577 nr 104/07 Rady Miasta Torunia z dnia14 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Wielki Rów, Legionów oraz linii kolejowej Toruń Wschód - Toruń Północ w Toruniu 4617
POBIERZ

Opublikowane: 2007-08-31
Ostatnia modyfikacja: 2007-08-31
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]