Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 101 Bydgoszcz, 17 sierpień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1539 nr VII/65/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia inkasentów upoważnionych do poboru opłaty targowej 4374
1540 nr V/32/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie gminy Kcynia w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1998/2006 4374
1541 nr VII/40/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 13 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzania poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 4377
1542 nr VII/41/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 13 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej z podatku od nieruchomości na terenie gminy Rogowo 4378
1543 nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/189/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Solec Kujawski 4378
1544 nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2007-2013” 4379
1545 nr VIII/59/2007 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 4391
1546 nr VIII/62/2007 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu osiedla Rudy 4391
1547 nr VIII/40/07 Rady Gminy Lipno z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu 4394
1548 nr VIII/42/07 Rady Gminy Koneck z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez gminę Koneck dotacji szkołom niepublicznym 4394
1549 nr VIII/73/07 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąbrzeźno 4396
POROZUMIENIE
1550 z dnia 29 czerwca 2007 r. zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miastem Rypin w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie Liceum Plastycznego 4403
POBIERZ

Opublikowane: 2007-08-21
Ostatnia modyfikacja: 2007-08-21
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]