Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 100 Bydgoszcz, 14 sierpień 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
1528 nr 293/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tłuchowo 4339
UCHWAŁY:
1529 nr XII/164/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Okole – Graniczna” w Bydgoszczy 4341
1530 nr VIII/56/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński 4366
1531 nr X/59/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu gminnych placów zabaw 4366
INFORMACJE:
1532 rozporządzenie nr 1/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 2/2005 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (złośliwego) 4367
1533 rozporządzenie nr 2/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (złośliwego) 4367
1534 rozporządzenie nr 5/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie nr 1/2003 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich 4368
1535 ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin) działających na terenie Powiatu Wąbrzeskiego 4369
1536 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2006 4369
1537 z dnia 31 lipca 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/706-ZTO/537/W/OPO/2007/AJ i nr PCC/734-ZTO/537/W/OPO/2007/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez miasto Mogilno prowadzące działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mogilnie, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 4370
1538 z dnia 2 sierpnia 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/296-ZTO-A/181/W/OPO/2007/AJ i nr PCC/310-ZTO-A/181/W/OPO/2007/AJ w sprawie zmiany nazwy oraz przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez PRATERM Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 4371
POBIERZ

Opublikowane: 2007-08-16
Ostatnia modyfikacja: 2007-08-16
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]