Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 1 Bydgoszcz, 04 styczeń 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁA
1 nr 12/XLV/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego we Włocławku w rejonie ulicy Celulozowej, działki nr 15/38, 15/47 i 15/58 oraz część działki nr 15/37 KM 87 4
POROZUMIENIA:
2 zawarte w dniu 29 grudnia 2005 r. pomiędzy Gminą Osielsko a Miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Miasta Bydgoszczy przez Przedszkole Niepubliczne Dobrego Pasterza w Żołędowie Gminy Osielsko oraz przez Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Osielsko 13
3 zawarte w dniu 26 stycznia 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Miastem Inowrocław w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Miasta Inowrocław przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz 13
4 zawarte w dniu 10 lutego 2006 r. pomiędzy Gminą Osielsko a Miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Miasta Bydgoszczy przez Przedszkole Niepubliczne Dobrego Pasterza w Żołędowie Gminy Osielsko oraz przez Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Osielsko 14
5 zawarte w dniu 23 lutego 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Miastem i Gminą Szubin w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Miasta i Gminy Szubin przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz 15
6 zawarte w dniu 16 marca 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Więcbork w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Więcbork przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz 16
7 nr EK.I 0116-POR-19/2006 z dnia 20 marca 2006 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 17
8 zawarte w dniu 21 marca 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Miastem i Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz 18
9 zawarte w dniu 22 marca 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Sicienko w sprawie powierzenia wykonywania części zadania przedszkolnego Gminy Sicienko przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz 19
10 zawarte w dniu 24 marca 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Osielsko w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Osielsko przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz 20
11 zawarte w dniu 30 marca 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Białe Błota w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Białe Błota przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz 21
12 zawarte w dniu 30 marca 2006 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Bydgoszcz w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia zawodowego przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2 22
13 zawarte w dniu 30 marca 2006 r. pomiędzy Gminą Białe Błota a Miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Bydgoszcz przez samorządowe przedszkole w Białych Błotach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota 22
14 zawarte w dniu 31 marca 2006 r. pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Miasta Bydgoszcz przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Gmina Nakło nad Notecią 23
15 zawarte w dniu 12 kwietnia 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Nowa Wieś Wielka w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nowa Wieś Wielka przez niepubliczne oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem dotującym jest Miasto Bydgoszcz 24
16 zawarte w dniu 19 kwietnia 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Solec Kujawski w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom publicznym i publicznym oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych przez Miasto Bydgoszcz na uczniów będących mieszkańcami Gminy Solec kujawski oraz przez Gminę Solec Kujawski na uczniów będących mieszkańcami Miasta Bydgoszcz 25
17 zawarte w dniu 24 kwietnia 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Dąbrowa Chełmińska w sprawie wykonania zadania przedszkolnego Gminy Dąbrowa Chełmińska przez publiczne przedszkola oraz publiczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz 26
18 zawarte w dniu 30 maja 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Tucholskim w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Tucholskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Bydgoszczy 27
19 zawarte w dniu 30 maja 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Tucholskim w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Tucholskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Bydgoszczy 28
20 aneks nr 1 zawarty w dniu 15 listopada 2006 r. do porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Tucholskim w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Tucholskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Bydgoszczy 28
21 zawarte w dniu 30 czerwca 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Unisław w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Unisław przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz 29
22 zawarte w dniu 4 lipca 2006 r. pomiędzy Gminą Unisław a Miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Miasta Bydgoszcz przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław 30
23 zawarte w dniu 4 lipca 2006 r. pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska a Miastem Bydgoszcz w sprawie wykonania zadania przedszkolnego Miasta Bydgoszcz przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska 30
24 zawarte w dniu 31 lipca 2006 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Miasta Bydgoszcz w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska przedszkolu publicznemu prowadzonemu przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gdańska dla ucznia będącego mieszkańcem Gminy Miasta Bydgoszcz 31
25 zawarte w dniu 15 września 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Dąbrowa Chełmińska w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Dąbrowa Chełmińska przez niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem dotującym jest Miasto Bydgoszcz 33
26 zawarte w dniu 2 października 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Miastem i Gminą Więcbork w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Więcbork przez przedszkola niepubliczne, dla których organem dotującym jest Miasto Bydgoszcz 33
27 zawarte w dniu 8 grudnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Brodnickim a Miastem Bydgoszcz sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy 34
INFORMACJA
28 z dnia 21 grudnia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-58(6)/2006/546/VIII/AS zatwierdzającej taryfę Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 35
POBIERZ

Opublikowane: 2007-01-11
Ostatnia modyfikacja: 2007-01-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]