Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 99 Bydgoszcz, 26 lipiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1533 nr XXIX/162/06 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 66 w obrębie Wierzchy, w Gminie Osie 4926
1534 nr XXIX/163/06 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 4/1, 4/2, 4/7, 4/8, 4/9, 4/11, 4/13, 4/14, 6/1, 6/4, 6/3, 22/1 i 123, oraz części działek nr 6/5, 22/2 i 120 w obrębie Wierzchy, w Gminie Osie 4931
1535 nr XXIX/164/06 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 231/25, 231/26, 231/27, 231/28, 231/29, 231/30, 231/31 i 231/32 w obrębie Wierzchy, w Gminie Osie 4943
1536 nr XXIX/165/06 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 30/4, 30/7 i 30/8 w obrębie Wałkowiska, w Gminie Osie 4946
1537 nr XXIX/166/06 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 81/1 w obrębie Wałkowiska, w Gminie Osie 4953
1538 nr XXIX/167/06 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących działki nr 8/2, 25/2 i 52/4 oraz część działki nr 20/2 w obrębie Pruskie, w Gminie Osie 4958
1539 nr 45/XLIX/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego przy Alei Kazimierza Wielkiego, działka nr 16/3, część działki nr 17 i 77 km 123 4963
POBIERZ

Opublikowane: 2006-07-28
Ostatnia modyfikacja: 2006-07-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]